Biologisch Dynamisch

De Plus Boerderij werkt volgens een Biologisch Dynamische visie. Binnen deze visie wordt uitgegaan van een samenhang tussen bodem, kosmos, dier en plant. Op de boerderij zorgen we voor een constante kringloop: de dieren krijgen voer wat verbouwd wordt op ons eigen land. In ruil daarvoor produceren ze eieren, melk en mest. Deze mest wordt weer over het land uitgereden waardoor de bodem vruchtbaarder wordt. Met deze opwaartse spiraal proberen we het land steeds beter te krijgen. We realiseren ons maar al te goed: het land is niet van ons: we hebben het geleend van onze kinderen.